Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Οἱ εἰσπράκτορες τῶν ὑπεργολάβων!

πίναξ Ν. Ὀρλώφ ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Χαριλάου Τρικούπη
Κύριε Κυβερνῶντες μας! Διαβάζω σήμερα σὲ διάφορες ἱστοσελίδεςτὴν πρόθεσί σας νὰ νομοθετήσετε μὲ τέτοιον τρόπο, ὣς τε νὰ προστατεύσετε τὰ συμφέροντα τῶν ὑπεργολάβων-διαχειριστῶν τῶν ἐθνικῶν μας (κι ὂχι μόνον) ὁδῶν.

Τί γινε;
ποφασίσατε νά γίνεται εσπράκτορες τνπεργολάβων κύριοι κυβερνντες μας;
Νά τά πάρουμε λίγο πό τήν ρχή;
ς λληνες πολτες καί φορολογούμενοι, πό τήν μεταπολίτευσι καί μετά (τολάχιστον),
-χουμε δη φορολογηθε ρκετές φορές γιά τήν δημιουργία δρόμων καί τήν συντήρησί τους. συνέχεια